Rekonstrkce základové zídky - Hrachovec
04_vykopání základu pod cihlový sloupek